Սկզբնաէջ
 

     
 
 


ԷՈՒԹՅՈՒՆ-ԷԻԶՄ
                                                         
                                                          «Աշխարհին պետք է այնպիսի մի փիլիսոփայություն,
                                                       որի համար հնարավոր է միայն այն, ինչը միշտ եղել է...»

                                                                           
Տեյար դե Շարդեն («Մարդու ֆենոմենը»)
   
 1995թ. իր և հարակից հատորների ու առանձին հոդված-մեկնություն-լրացումների հրապարակումներից ի վեր, Էություն-էիզմ ուսմունքը շարունակում է մնալ անըմբռնելի, ոչ միայն հիրավի խիստ հասուն և ունակ անհատների` այլև անգամ ակադեմիկոսների և շնորհաշատ դեմքերի համար: Եվ այդ իր պարզությամբ, ներդաշնակությամբ և թափանցիկությամբ հանդերձ, ինչը մեզ համար եղել է այլ մեկ գլուխկոտրուկ: Շատ ավելի ուշ սկսեցինք կռահել, որ դրա պատճառը մասամբ դասական փիլիսոփայությունն ու մտածողական կարծրատիպերն են, որոնք ինչպես դասական ֆիզիկայի օրենքները «քվանտային մեխանիկայում» չեն գործում, տվյալ դեպքում` միայն մասնակի: Մեծամասամբ նաև միջակ մտավորականության ու հանուր ծանծաղամտության պատճառով` հատկապես այժմ անչափ տկարամտացած հայ իրականությունում: Երրորդ մեկ պատճառը ընդհանուր էրուդիցիայի և գիտական նվազագույն` բայց անհրաժեշտ բազայի բացակայությունն է, վերջինս հատկապես հումանիտար կրթությամբ ու մասնագիտությամբ շրջանակների մոտ, երբ էիզմը ամբողջությամբ հիմնված է համամարդկային անցյալ ու ներկա, բազմաճյուղ, բազմաշերտ և բազմակողմանի ճանաչողության վրա, հանդես գալով որպես «ամբողջագիտություն» կամ ԱՍՏ-Ամենայն Ստեղծի Տեսություն ( ի տարբերություն այդքան հորջորջվող TOE-Theory of everything սոսկ ֆիզիկական Տիեզերքի տեսության…): Իսկ ավելի կարևորը, որ բավարարվելով հատվածական ծանոթությամբ, դեռևս համարյա ոչ ոք իր ողջ խորությամբ, ընդգրկուն ծավալով և լրջությամբ չի ուսումնասիրել բազմահատոր Էություն-էիզմ ուսմունքը, էլ չխոսել դրա վրա հիմնված ԷՈՒԹՅՈՒՆ ոգե-գաղափարական համակարգի մասին: Եվ ինչպես միշտ, յուրաքանչյուրը էիզմից վերցնում է այնքան` որքան նրան մատչելի է, հետաքրքիր և քիչ թե շատ համապատասխան իր իմացական պաշարին, տարողությանն ու գլխուղեղային «կաբելավորմանը»: Մինչդեռ, Էություն-էիզմը, որպես տիեզերական բաց համակարգ, պարբերաբար նորոգվում, լրացվում և ամրագրվում է յուրաքանչյուր գիտական նոր բացահայտմամբ և ամենատարբեր ասպարեզներում էվոլյուցիոն զարգացումներով: Մեկ խոսքով, էիզմը լինելով ո’չ թեիզմ, ո’չ աթեիզմ` այլ դրանց ու ամենայնի ընդհանուր հայտարարը, նոր մեկ դիտանկյուն, նոր մեկ պատուհան,  նորոգ և մարդկային ճանաչողության հետ անվերջ թարմացող մի աշխարհայացք է դեպի բուն`
էութենական իրականության խորխորատները:    
     Ուստի, այլևս հրաժարվելով անմիջապես հասկացվելուց, այդ ամենը վստահելով ապագային և խուսափելով անհրաժեշտից ավելին բացահայտել, այդուհանդերձ նորաստեղծ սույն բաժնով, որքան կարող ենք կջանանք գոնե առավել լուսաբանել արդեն ասվածը Էություն-էիզմ ուսմունքի, նրա տարբեր դրույթների,  հիմնադրույթների ու ասպարեզների վերաբերյալ: Բնականաբար, այդ ևս միտում է քիչ թե շատ խորամիտների նախասիրությունը, երևակայությունն ու կեցական մտահորիզոնից անդին սավառնող տեսլականները` առավել զուգորդումները, հարակցումները և ընդհանրացումներն ու վերացարկումները
թողնելով նրանց ունակություններին:               ԷՈՒԹՅՈՒՆ-ԷԻԶՄՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԵԿ ՔԱՆԻ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ
  _ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ- www.eutyun.org/S/E/Verite/V_090224_Verite.htm
  - ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ - Eutyun

  _ Ա. ՇՈՊԵՆՀԱՈՒԵՐԸ ԵՎ ԷԻԶՄԸ- www.eutyun.org/S/E/Shopenhauer/Shop_110610.htm
  _ ԿՅԱՆՔԻ ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ԾԱԳՈՒՄԸ -www.eutyun.org/S/E/ZT/ZT_080731_KyanqiArtCag.htm
  _ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - www.eutyun.org/S/E/Bios/BUYS.htm
  _ԷԻԶՄԸ ԵՎ ՆԵՅՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ -www.eutyun.org/S/E/Neyro/Neyro.htm
  _ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻ՞Ր ԹԵ՞ ԷԱՑ ԱՇԽԱՐՀ - www.eutyun.org/S/E/GN/OrinacTeEac.htm
  _ԴԵԼՓՅԱՆ E'I ԱՌԵՂԾՎԱԾԻ ՏԱՐՐԱԼՈՒԾՈՒՄ www.eutyun.org/S/E/AZGABANAKAN/htm
  _ ՄՈԳԱԿԱՆ 7 ԹԻՎԸ - www.eutyun.org/S/E/7%20tive/7%20tiv.htm
  -ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԲՆՈՐՈՇՈԻՄ ԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ...- www.eutyun.org/S/E/BANs/Ban-2.htm
  - Է-ի ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ - http://www.eutyun.org/S/MM/V/MystOfE.htm
  - ԷՈՒԹՅՈՒՆ- (Ամենայն Ստեղծի Տեսություն )- www.eutyun.org/S/E/G-Eutyun/0.htm
  - «ԷՈՒԹՅՈՒՆ» հանդեսի նմուշային համարը -www.eutyun.org/S/E/EHandes/EHNH.htm
 - «ԳԻՐՆ զԷ ԱՆՈՒՆ ԱՅ...» - www.eutyun.org/S/E/BANs/Ban%204.htm

     ԵՎ ԱՅԼՔ ՈՒ ԱՅԼՈՒՐ
   

 
 
 
   10.01.2012թ.
                                                                          Ա. Վարպետյան
                        Ո՞Վ ԵՆՔ, ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ ԵՎ Ո՞ՒՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ...
                                                       ՄԱՍ I       ՄԱՍ II  

   2011թ. աշնանը Ա. Վարպետյանի լոսանջելեսյան  հայտարարված այցելությունն ու միջոցառումների շարքն անցավ  հայոց և ողջ մարդկության լինելության և ճակատագրի վերաբերյալ այս ընդհանուր խորագրով: Որպես տվյալ բաժնի առաջին նյութ և ինչպես հայտարարված էր, սկսում ենք ներկայացնել այդ միջոցառումների ամփոփ շարքը:         

 
 
........22.01.2012թ.   

                                                   Ո՞Վ ԵՆՔ  ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ ԵՎ Ո՞ՒՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ 
                                                                        Տեսանյութ N°2        

    2011թ. լոսանջելեսյան միջոցառումների առաջին հեռուստաելույթը: Այն հիմնականում նպատակ ուներ հայ համայնքին հիշեցնելու Էություն-էիզմ ուսմունքի ձևավորման ու զարգացման ձիգ գործընթացը, վերջին զարգացումները և ծանոթացնելու վերոնշյալ խորագրով մեկամսյա միջոցառումների հետվասն խրթին այդ տեսության հնարավորինս ամբողջական ընկալման:  
 
 
..505.02.2012թ.
                                               Ո՞Վ ԵՆՔ  ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ ԵՎ Ո՞ՒՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ 
                                                                  Տեսանյութ N°3   
                                                              ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
            Մինչև 11.11.2011-ին Luna Playhouse թատրոնում երկրորդ կարևոր միջոցառումը, կայացան մի քանի    
     հեռուստաելույթներ: Դրանցից մեկը ներկայացվող տեսանյութն է, որը նոյեմբերի 6-10 օրերում չորս անգամ   
                                        հեռարձակվեց լոսանջելեսյան «Հորիզոն» հեռուստաալիքով:    
   
 
 
 
14.02.2012թ.
                                               Ո՞Վ ԵՆՔ  ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ ԵՎ Ո՞ՒՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ 
                                        Տեսանյութ N°4a    և Տեսանյութ N°4b   
                                                        Ո՞ՐՆ Է ՀԱՅԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
                                            ԲԱՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՈՒ ԲԱԺՆԻՑ 3 ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՈՎ   
                    Ա. - Հայոց Է-ԷՈՒԹՅՈՒՆ աստվածությունն ու աշխարհայացքը, որպես հայոց ինքնություն և էություն:
                                               Բ.- Է-ԷՈՒԹՅՈՒՆ ուսմունքը որպես հայոց հարատևման գրավական:
  
 
                                                              11 հունիսի 2012թ.                                          
                                        ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ                                        
                                                ԿԵՍ ՔԱՅԼ ՄԻՆՉԵՎ ԱՊԱԳԱ     
                                                    
    
 
     26.10.2012թ
  
                                         Ո՞Վ ԵՆՔ  ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ ԵՎ Ո՞ՒՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ 
                                                       Տեսանյութ N°4c   
                                                  Ո՞ՐՆ Է ՀԱՅԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
                                        ԲԱՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՈՒ ԲԱԺՆԻՑ 3 ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՈՎ   
              Ա. - Հայոց Է-ԷՈՒԹՅՈՒՆ աստվածությունն ու աշխարհայացքը, որպես հայոց ինքնություն և էություն:
                                 Բ.- Է-ԷՈՒԹՅՈՒՆ ուսմունքը որպես հայոց հարատևման գրավական:
   

 
26.10.2012թ.

                                    ԿԵՑԱԿԱՆ-ԳՈՅԱԲԱՆԱԿԱՆ -ԷԱԲԱՆԱԿԱՆ                               
 
                                   ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԽՆԴՐԱԿԱՆՆԵՐ                                   
                                                           (ուղեցույց -1 )                                     
   
 
       11.09.2013թ.               
                                                  ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ 
                           ( Այս է «և՛ կյանքը, և՛ ճշմարտությունը, և՛, միակ ճանապարհը»...)
                                                              (ուղեցույց-2 )     
   
         29.09.2013թ.
    ԱԶԳԱՅԻՆ «ՀՈԳԵԴԱՇՏ»          
        
  
(ուղեցույց-3)  
  
                                    
           30.03.2014թ.
  
Զ. ՖՐՈՅԴԸ ԵՎ ԷԻԶՄԸ
               
  
 
        14.04.2014թ.
Ե. ՉԱՐԵՆՑԸ ԵՎ ԷԻԶՄԸ
             
  
   
 
     23.04.2014թ.
                    ՇԵՔՍՊԻՐԸ ԵՎ ԷԻԶՄԸ
                                                 
                                    
   
 
     14.05.2014թ.
                   ՏՐԱՆՍՀՈՒՄԱՆԻԶՄ
                                       
                                    
   
 
    11.06.2014թ.                                                                                                                   ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ
                                   ԻՆՏՈՒԻՑԻԱ -ՆԵՐԸՄԲՌՆՈՒՄ
                                                                     
   
 
   15.08.2014թ.                         
            ԷՈՒԹՅՈՒՆ     
ՈԳԵ-ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
   
 
   27.10.2014թ.                     
ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՎԻՃԱԿ
 
    
   
 
 21.08.2015թ. ՆԵՈԿՐԵԱՑԻՈՆԶՄԸ ԵՎ ԷԻԶՄԸ                                                                   
                                                                                                      
 
 
  01.01.2016թ.     
                  ԼԸ ԿՈՐԲՅՈՒԶԻԵՆ ԵՎ ԷԻԶՄԸ
                               
       
      
   
  
27.08.2015թ.
                                                                        Ի ՍԿԶԲԱՆԵ ԷՐ... ???
                                                                         
 
 
01.10.2015թ.
ԱԶԳԱՅԻՆ ՆԵՅՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱ                                
                            
 
  17.01.2016թ.
                                                     ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ԹՈՎՄԱՅԻ 
                                                                                  
 
 
13.02.2016թ.
ԷՎՐԻԿԱ !!!                         
                        
 
    21.02.2016թ.
ՀԱԿԱԴԱՐՁՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ                            
    
                  
 
 
   12.08.2016թ.
ԷՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՆՇՄԱՐՆԵՐ                    
                            
 
 
 23.09.2016թ.
ԿՈՆՎԵԿՑԻՈՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ                      
                            
 
14.10.2016թ.
ՀԵՐՄԱՆ ՀԵՍՍԵ ԵՎ ԷԻԶՄԸ                          
(
«Ներսը և դուրսը») 
                      
 
 
    24.12.2016թ.
ԳԵՐԹՈՒՅԼ ԳԵՐՈՒԺ                                                                                                 
       
                                                                                                          
                                                                                         
 
 
  13.08.2017թ.
ՆԵՐՇՐՋՈՒՄ                          
   
                      
 
 08.10.2017թ.
 
ՕՄԱՐ ԽԱՅԱՄԸ ԵՎ ԷԻԶՄԸ...                                                                                          
                                                                                           
                  
 
 
    17.01.2018թ.
Ո՞Վ Է ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԱՅՐԸ..                  
                     
                                                                                    
 
  
04.03.2018թ.
  
ԷԻԶՄ                        
( ընդհանուր ծանոթություն)
                             
                     
 
  
 16.11.2018թ.
    
ԿՎԻՆՏԷՍԵՆՑԻԱՆ ԵՎ ԷԻԶՄԸ                     
                
   
  
 28.01.2019թ.
ՈՒՍՄՈՒՆՔ (Doctrina)                     
               
   
  
17.02.2019թ.
                                                 Է ՏԱՌԸ ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ      
                                                       
            
   
  
17.01.2020թ.
 ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ              
 
            
   
  
03.03.2020թ. ԷԻԶՄԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ                    
                             
   
  
 15.09.2020թ
 
                                                                                                                         ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ                               
                          «Է» ՏԱՌԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ
                                                                     
   
  
03.03.2020թ. ԷԻԶՄԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ                    
                             
   
  
19.01.2024թ.                                              ԷԱՑՈՒՄ