Սկզբնաէջ      
    ԷՈՒԹՅՈՒՆ-ԷԻԶՄ                                         YouTube Էություն  
                                   Տեսանյութ N4c       
                                Տեսանյութ N4a
+b                    

 

                 Ո՞Վ ԵՆՔ, ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ ԵՎ Ո՞ԻՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ...
              
հաղորդաշար
 
                                                                                                                      
                                                                         Ո՞ՐՆ Է ՀԱՅԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 
                                                                                
           
ԲԱՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՈՒ ԲԱԺՆԻՑ 3 ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՈՎ

Ա. - Հայոց Է-ԷՈՒԹՅՈՒՆ աստվածությունն ու աշխարհայացքը,
 որպես հայոց ինքնություն և էություն:
Բ.- Է-ԷՈՒԹՅՈՒՆ ուսմունքը որպես հայոց հարատևման գրավական:

ՄԱՍ Բ, տեսանյութ 3-րդ 
                                                                
                                                  ԱՍԱ Ո՞Վ Է ՔՈ ԱՍՏՎԱԾԸ ԱԶԴՈՒ`
                                                                                         ԱՍԵՄ Ո՞Վ ԵՍ ԴՈՒ...

        
 
Տարբեր պատճառներով կայքը որոշ ժամանակ չէր թարմացվել: Այժմ, դեպի
Ա.Վարպետյանի 70-ամյակի կապակցությամբ, վերսկսվում ենք հրապարակումները և շարունակում 11.11.2011 թ. Լոս Անջելեսում Ա. Վարպետյանի միջոցառումների շարքը,
իսկ այստեղ՝
«Ո՞ՐՆ Է ՀԱՅԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ»
հաղորդաշարը:
Նկատի առնելով էիզմի անչափ մեծ ընդգրկումն ու աննախադեպ բացահայտումները, վասն գոնե սույն թեմայի և գալիք գլխավոր բանախոսության ընկալման, խորհուրդ ենք տալիս անպատճառ վերանայել սույն միջանկյալ բանախոսության առաջին բաժնի երկու
 4a+b
տեսնանյութերը: 
Ինչ վերաբերում է
«ԿԵՍ ՔԱՅԼ ՄԻՆՉԵՎ ԱՊԱԳԱ» անտիպ նյութին, ապա այդ անչափ նշանակալից նյութը կհրապարակվիՎարպետյանի 70-ամյա հոբելյանի առիթով:


 
         
                    
  Նախորդ ելույթներն ու միջոցառումները (տեսանյութեր N°1a-b, N°2, N°3) նախապատրաստում էին միջանկյալ սույն միջոցառումը, որը` մինչև 18.11.2011թ. գլխավոր բանախոսությունը, կայացավ 11.11.2011-ին նույն Luna Playhouse սրահում: Ու թեև այդ թեմաները արծարծվել էին նաև անցյալում, վասն ամբողջական ընկալման հարկ էր դրանք վերարտադրել ու արդիականացնել հավելյալ բացահայտումներով: Սակայն, տվյալ միջոցառման անորակ ու թերի տեսագրության պատճառով  այստեղ ստիպված էինք օգտագործել նաև հին տեսանյութեր, ինչը բնավ չի շեղում ընդհանուր ասելիքից: Թերևս ընդհակառակը` ցույց տալով 1995թ. ի վեր էություն-էիզմ ուսմունքի հետևողական զարգացումը, հարստացումն ու ամրագրումը գիտական ամենատարբեր բացահայտումներով, ինչը մասամբ ներկայացված է նաև այս կայքում (www.eutyun.org/S/EUTYUN-EIZM/Eutyun-eizm.htm): 
 Բանախոսության այս մեկ բաժինը երևակում է ըստ էիզմի բացվող ցայստեղ կատարելապես անհայտ հորիզոնները, որոնք մարդկության անխուսափելի ապագան են, հայոց և ընդհանրապես ազգային փոքրամասնությունների համար՝ կայացման ու էացման երաշխիք:

Այսու, որքան խորանում ենք անցյալի, մեր արմատների, էությունների և էիզմի մեջ` այնքան հեռանում ենք արդի հանրությունից, և նույնքան հեռարձակվում դեպի ապագա, դեպի էութենական իրականություն և առ Հայր Աստված կամ ԳերԷություն:
Եվ հենց այս է «
ևՙ ճանապարհը, ևՙ ճշմարտությունը, ևՙ կյանքը»,
որոնց մեկ միջանկյալ հատվածն էին ցուցանում
 «Ո՞Վ ԵՆՔ, ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ ԵՎ Ո՞ԻՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ»
լոսանջելեսյան միջոցառումներն ու սույն հաղորդաշար:

Ով ունկ ունի` կլսի, ով աչք ունի` կտեսնի, իսկ ով միտք ունի` կմտմտա: Տեսանյութ N4c
(հին տեսանյութերի վերարտադրության պատճառով
որոշ համարակալումներ կարող են չհամապատասխանել:
Ուստի, հարկ է առաջնորդվել վերջին ուղորդումներով
)


Վասն
սույն թեմայի ամրագրման, մոտ ապագայում կզետեղենք նաև տանելի որակով հատվածներ 11.11.2011-ին Luna Playhouse սրահում տվյալ բանախոսությունից:

 


Այս տեսանյութերին կհետևեն այլերն ու նաև հոդվածներ, ամբողջացնելով 2011 թ. լուսանջելեսյան միջոցառումների գլխավոր թեման և նախապատրաստելով նոր ակնկալիքներ: