Սկզբնաէջ      
          ԷՈՒԹՅՈՒՆ-ԷԻԶՄ                                     YouTube Էություն  
                                                                                           Տեսանյութ  LA N°3

                                                           

 Ո՞Վ ԵՆՔ, ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ ԵՎ Ո՞ՒՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ...

                                                                                                                                                                           

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

  Մինչև 11.11.2011-ին Luna Playhouse թատրոնում երկրորդ կարևոր միջոցառումը, կայացան մի քանի հեռուստաելույթներ: Դրանցից մեկը ներկայացվող տեսանյութն է, որը նոյեմբերի 6-10 օրերում չորս անգամ հեռարձակվեց լոսանջելեսյան «Հորիզոն» հեռուստաալիքով: Հեռուստաելույթ-հարցազրույցի առանձնահատկություններից մեկը ընթացքում գովազդների բացակայությունն ու վարողի խոհեմ զպվածությունն է, ինչը հնարավորություն տվեց  Ա. Վարպետյանի առաքելությունը, ընդհանուր թեման և ընթացիկ միջոցառումների բովանդակությունը ներկայացնել բավականին ամփոփ ու մատչելի: Ուզում ենք հուսալ, որ այդ այդպես կընկալվի նաև սույն հաղորդաշարին հետևողների կոզմից, գոնե պատկերացում կազմելու համար ինչի մասին է խոսքը, ո՞ւր է այն տանում և ինչպիսի գիտափիլիսոփայական չափանիշերով:
Մինչ այս այլ մեկ հեռուստաելույթ կարող եք դիտել«Հայ Տուն»  հեռուստաժամով,
 http://www.youtube.com/watch?v=mGAEjry5fZU հղմամբ: