Սկզբնաէջ      
  ԷՈՒԹՅՈՒՆ-ԷԻԶՄ                                         YouTube Էություն  
 
   Տեսանյութ 2-րդ                         

                                                           

 Ո՞Վ ԵՆՔ, ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ ԵՎ Ո՞ՒՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ...

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

  Ասվեց, որ 1995թ. իր հրապարակումներից ի վեր, Էություն-էիզմ ուսմունքը շարունակում է մնալ անըմբռնելի, անգամ «էրուդիտ» շատ շատերի համար: Նման դեպքերում հաճախ դիմում են առավել մատչելի այլաբանություններին, ինչպես Քրիստոսը` առակներին, պոետները` մետաֆորներին,
այլք` համաբանություններին կամ փոխաբերություններին:
    Այնինչ մենք, ինչպես երբեմն նաև այս կայքում, էիզմի դրույթները պարբերաբար զուգորդում ենք գիտական կամ գիտահանրամատչելի նյութերի հետ, որոնք միաժամանակ լրացնում, խորացնում և ամրագրում են Էություն-էիզմ ուսմունքը: Ներկայացվող հաղորդաշարը դրանից մեկն է, կապված
 2011թ. աշնանը Ա
. Վարպետյանի վերջին աշխատության («Դելփյան E’i առեղծվածային տառի տարրալուծումը», Երևան 2011թ.) և 2011թ.աշնանը լոսանջելեսյան միջոցառումների հետ: Կից, դրանցից առաջին միջոցառման առաջին բաժինը N°1 տեսանյութով և «Սա Էյնշտեյնը չէ» գիտահանրամատչելի կինոժապավենով:
Դրան կհետևեն միջոցառման երկրորդ բաժինը N°2 տեսանյութով և մի քանի այլերը: