Սկզբնաէջ      
  
 
 


   ԱՇԽԱ~ՐՀ- ԱՇԽԱ~ՐՀ...
 
 
01.09.2011
                                                                    Ա. Վարպետյան
                                       ՀՈՒՌՈՒԹՆ Ի ԾՈ~Վ,
                                                    
    ՀՈՒՌՈՒԹՆ Ի ԾՈ~Վ...
       Վերջերս, գրոց-բրոց մի հայուհի մեզ մեղադրում էր կրկնության մեջ: «Պլատոնը կրկնվում է արդեն 2500 տարի» մեր կիսակատակին, նա հակադարձեց «նրան կրկնում են այլք, դուք` ձեզ» իմաստակությամբ: Իհարկե, կարելի էր մասամբ համաձայնել, եթե «միանման» թվացյալ օրերն ու տարիները նույնպես չինքնակրկնվեին, Պլատոնը կրկնած չլիներ նախորդների և հատկապես իր ուսուցիչ Սոկրատեսի ավանդը, իսկ ավելի ուշ նրան ու Սոկրատեսին` սերունդներ, բայց միշտ նորովի, լրացումներով և խորացումներով... 
 
21.09.2011
                                                                       Ա. Վարպետյան
                                        «ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԴՈ'Ւ ԵՍ»,
                                           ՄԻ ԲԱՆ ԷԼ ԱՎԵ'Լ...
   Հայ իրականությամբ այլևս դժվար է որևէ մեկին զարմացնել, բայց կարելի է մնալ … ափիբերան,
  ինչը միաժամանակ նշանակում է ապշել և պապանձվել:
     Վերջինս նույնպես երկիմաստորեն` զարմանքից և երկյուղանքից:
       Ահա մի քանի ընթացիկ օրինակներ...  

 
 09.12.2011

                                                                            Ա. Վարպետյան
                                          ԵՎՍ ՄԵԿ...«ԷՎՐԻԿԱ~»
  Եթե ընդդեմ Էության գաղափարների հանդես են գալիս գիտական որոշ շրջանակներ կամ անձեր, ինչպես օրինակ հրեա- արևմտյան հայտնի  հայագիտությունը, «համբոնները» և այլք, ապա մյուս կողմից դրանք յուրացվում են զարմանալի հեշտությամբ, արագությամբ և առատությամբ: Եվ այդ ոչ պակաս կարևոր և գիտական շրջանակների ու անձերի կողմից, ինչպես օրինակ ՀՀ ԱԱԳ արևելագիտության ինստիտուտում և ստորև նշվող մի քանի աղբյուրներում...   
 
 
 05.11.2012
                                                                               Ա. Վարպետյան
            ԲԱՆԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՈՐՊԵՍ...  «ՔՅԱՍԱՐ»  ՃԱՆԱՊԱՐՀ 
    Մինչ գիտական ինչ-ինչ շրջանակներում մեր տեսությունները, որակվում են «գիտականամերձ» կամ «կեղծ գիտական»   
  (այն էլ միայն բանավոր...), դրանք ալիք առ ալիք համասփռվում են, հիմնականում բանագողություններով,   
   բանաքաղություններով, անհասցե մեջբերումներով կամ ամբողջական պատճենումներով ...  
 
 
    15.09.2015
 
                                                                Ա.Վարպետյան
                                              ՀԱՅԱՏԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
  
 
ԽՍՀՄ-ի փուլուզումից և խորհրդային հայագիտությունից հետո, ժխտված տեսակետները վերահառնեցին, իսկ ԷՈՒԹՅԱՆ ելույթներից ու հրապարակումներից հետո ծայր առավ կրկնօրինակումների, չափազանցումների, սնապարծության և «հայագիտական» հորինվածքների մի անկասելի հեղեղ... 
 
     09.02.2016
                                                                                 Ա.Վարպետյան
                                                ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ          
     Վերջերս երիտասարդ ծանոթ մի պատմաբան հարցազրույցի մեջ միտք էր հայտնել, որ գիտությունը  copy-paste-երով չի զարգանում, հարկ է անձնական նախաձեռնությամբ քջջել գիտական աշխարհը և  սեփական դիտարկումների հետ նորովի համադրել այլոց տեսակետները...

 
 
 30.05.2016
  Ա.Վարպետյան                                
           ճԱԿԱՏԱԳՐԻ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ                          
   Չարաբաստիկ 1999 թ. գարնանը, երբ ավարտվել էին «Ծննդոց ԱՅԱ» հայոց և համամարդկային քաղաքակրթության 12000-ամյա ծագումնաբանության վերաբերյալ արմատական և ծավալուն մենագրության աշխատանքները,
արցախյան հիմնահարցն էլ ավելի քան ակտուալ էր....


 
 
 11.06.2017
Ա.Վարպետյան                      
  

ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ               
Բազմիցս ասվել ու գրվել է, որ 1990թ. ԷՈՒԹՅՈՒՆ Ազգային Իմաստության Տաճարը (ԱԻՏ)
հիմնվել է «Հարատևման Ուխտ» սփյուռքահայ  ընկերակցության հիման վրա...