ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
 
 
 
  Ալեքսանդր Վարպետյան

Ի Ն Չ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

(հայագիտական, արևելագիտական, գաղափարախոսական, էաբանական
ակնարկներ, հոդվածներ ու հետազոտություններ, ընթացիկ
հրապարակախոսություններ և հարցազրույցներ)
Երևան-2004


Ըստ էության այն «ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ» հրատարակման 2-րդ հատորն է,
փոքր-ինչ վերափոխված, բայց համահունչ խորագրով
և բոլորովին նոր հետազոտություններով:
 
 
 

  ԲՀԻՇՄԱՅԻ  ԲԱՐԴՈՒՅԹ
  ԱՐԺԵՔ - ԱՐԺԵԳԻՆ
 
  Տե'ս նաև`
        Ա.Վարպետյանի առեղծվածը,
        Ա.Վարպետյանի գրքերը,
        «Էություն»: