ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
 
  
ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՏԻԵԶԵՐՔ  

13/02.2009թ.
«Փոքր Մհերին ընդառաջ»
Խոհեր հայոց ինքնության, ճակատագրի ու հնարավոր
շարունակելիության վերաբերյալ (Երևան-2003, 20 էջ):
http://www.conservative.am/?i=200&sh=11&ej=1
Հեղինակ` Գևորգ Սարգսյանց
 
          ԽՍՀՄ ՊԱԿ-Ի պաշտոնաթող գնդապետ, գաղափարական վարչության երբեմնի պետ: Այժմ դասախոսում է «Քաղաքական հոգեբանության» և «Հատուկ ծառայությունների հոգեբանության» հատուկ կուրսեր:
 

       Ինչպես ֆիզիկական ուժերի պարագայում, գաղափարների զորությունները ևս չափվում են իրենց ներգործությամբ, իսկ արդի գիտական աշխարհում` գիտահետազոտական տարբեր փորձասենյակներում ու շրջանակներում այս կամ այն տեսությունների թե վարկածների հիշատակման կամ օգտագործման հաճախակիությամբ: Ցայսօր նույնն է եղել նաև Էություն ոգե-գաղափարական համակարգի պարագան (ԷՈԳՀ), որին թեկուզ շեղումներով, աղավաղումներով, շահարկումներով ու առանց սկզբնաղբյուրի հիշատակման, ակնհայտ փակուղային իրավիճակում անդրադառնում են ավելի ու ավելի հաճախ, իսկ մենք միայն երբեմն նման դեպքերին: Նույնն է նաև սույն աշխատության ու դրա ներկայացման պարագան, որի հասկանալիորեն շատ էրուդիտ հեղինակը նախ քամահրել է Էության գաղափարները, ապա աստիճանաբար հետաքրքրվել, մերձեցել դրանց ու միաբանությանը, ի վերջո դառնալով ԷՈԳՀ-ի ակամա գաղափարակիրը` թեև մարքսիզմ-մատերիալիստական սինթեզումներով:

  
    Ստորև, ցուցադրական կարգով, այդ աշխատությունից ըստ ենթաբաժինների բերվում են միայն մի քանի մեջբերումներ (բաց-ուղիղ տառատեսակներով ), զուգահեռաբար տալով մեր մեկնաբանությունները (մուգ-շեղակի): Այսուհանդերձ նշենք, որ գիտական հավակնող աշխատությունը հիրավի ունի էրուդիցիոն որոշակի մակարդակ, բայց ավա~ղ` ոչ բավարար իմաստասիրական ու էաբանական պատվանդան:

     ՄԵՆՔ

        «Վերլուծելով այսօրվա մեր վիճակը, իհարկե, հնարավոր չէ հետադարձ հայացք չնետել դեպի մեր անցյալն ու չհամեմատել պատմական իրադարձությունները, որոնք իրենց հետքն են թողել զանգվածային անգիտակցականի  խորին շերտերում» (ընդգծումը` մերը):

        Ինչպես նշվեց, հեղինակը հավատարիմ իր մարքսիստական աշխարհայացքին ու մասամբ դուրս գալով դրա կաղապարներից, հենվում է Կ.Գ.Յունգի որոշ դրույթների վրա, նրա «ենթագիտակցություն» հասկացողությունը «սրբագրում» և փոխարինում մատերիալիստական «անգիտակցական»-ով, որոնք տարբեր հասկացություններ են:

        Ստորև նույնը կատարվում է նաև Էության գաղափարների հետ, այդուհանդերձ մնալով դրանց հիմանդրույթների ծիրում:


        «Ի սկզբանե պետք է նշել, որ նման փոքրածավալ վերլուծության մեջ հնարավոր չէ ամբողջությամբ ընդգրկել հայի հոգեբանական նկարագրի կարևոր ու մեծ հիմնահարցը, բայց էական ու ցավոտ կետերը, կարծում եմ, պետք է նշել գոնե ուրվագծերով: Չենք կարող շրջանցել այնպիսի հարցեր, որոնք իր տարբեր ելույթներում ժամանակին հնչեցրեց Հայաստանի առաջին նախագահը` ՙազգային գաղափարախոսությունը կեղծ կատեգորիա է՚, ՙհայ ժողովուրդը սովորական ժողովուրդ է, ինչպես աշխարհի բոլոր ժողովուրդները` ո'չ ավել, ո'չ պակաս՚: Դրանք մեծ հուզում առաջացրին թե' ընդդիմության մեջ (ինչը քաղաքականապես հասկանալի է), թե' բնակչության տարբեր ընկերային շերտերում: Խոստովանեմ, որ սկզբնական շրջանում ես էլ բացասական կերպով ընդունեցի նշված, ինչպես կարծում էի, սխալ, մեր ազգային արժանապատվությանը դիպչող գնահատականները: Հետագա վերլուծությունը սթափեցնող էր. պարզվեց, որ մենք մեր մասին շատ ավելի լավ կարծիքի էինք, քան իրականում ենք»:

        Իրականում ՀՀ առաջին նախագահը ազգային գաղափարախոսությունը որակեց «...քաղաքական կեղծ կատեգորիա», ինչը անվերջ հիշեցնում են նրա համախոհները: Ուրեմն այդ կարևոր հանգամանք է: Բայց ինչո՞ւ է այն անտեսում մեր հարգելի հեղինակը: Ինչ վերաբերում է հայոց սովորական «ժողովուրդ» լինելուն ( բայց ինչո՞ւ ոչ ազգ...)` այդ այդպես է, այսուհանդերձ ուրույն կենսափորձով, ինքնությամբ, վաղնջագույն ծագումնաբանությամբ և մշակութային չափազանց հարուստ ժառանգությամբ: Սակայն, այդ դեռ հարկ է գիտենալ ու տեր կանգնել...


    
ՄԱՐԴԻԿ

        «…Ուրեմն կարող են գոյություն ունենալ` կա'մ ազգային կրոն (որի օրինակները կան մարդկության մեջ), կա'մ պարզապես գաղափարախոսություն (որը ոչ մի առնչություն չունի ազգայինի հետ, այլ զուտ անհատական գիտակցված կողմորոշում է {ընդգծումը` մերը}
), կա'մ սկզբունք»:

        Այս խնդրականները քննարկելուց առաջ հարկ էր ճշտել «ազգ», «ազգային» և «գաղափարախոսություն» հասկացությունները: Ըստ էիզմի, ազգը` ի տարբերություն ժողովրդի, հոգևոր գոյացություն է, էթնիկական համայնքի հավաքական ներաշխարհը (այլորեն` «հոգևոր հայրենիքը», որը ստորև հիշատակում և ընդունում է նաև հեղինակը, բայց հակասում ինքն իրեն...), իսկ մշակույթը` դրա նյութականացումը, կրոնն ու գաղափարախոսությունը` ներաշխարհային աննյութական արտադրանքները: Այս բոլորը ակնկալում են ազգային որոշակի աշխարհայացք, որը անձնական աշխարհայացքների ընդհանրացումն է, կապված բնաշխարհի, կաթուցաձևի և տվյալ էթնոսի քաղաքակրթական հասունության հետ: Այդքանով էլ կրոնն ու գաղափարախոսությունը կարող են լինել ազգային, ինչպես անժխտելիորեն ընդունվում է «ազգային մշակույթը», կամ տարբերվում են ազգագրական ու ժողովրդական երգերը: Ուստի մեր հարգելի հեղինակի «ազգայինի հետ ոչ մի առնչություն չունենալը», ցավում ենք, կատարյալ անհեթեթություն է:


    
ԱԶԳԵՐ

        «Ազգերն իրենց նախնիների ու ժամանակակիցների հետ կապված են անգիտակցականի կապերով (իմա` ըստ Կ.Գ. Յունգի «կոլեկտիվ ենթագիտակցությամբ»: Ծանոթ.` մերը )
 և մենք, օրինակ, մեր միջնադարյան գրությունների հեղինակներին նույնիսկ թարգմանաբար չենք կարող լիովին հասկանալ, այլ ըմբռնում ենք ավելի շուտ բնազդով, քանզի չենք ապրում իրենց խորհրդանիշերի (սիմվոլ) մթնոլորտում: Դա դեռևս XIX դարում է նշել Լեբոնը: Այսօրվա հայ ազգը, սփռված լինելով երկրագնդով մեկ, նախ` հոգեբանությամբ արևելահայ է ու արևմտահայ, ապա, ինչը նաև շատ էական է, ապրում է տարբեր մշակութային ու կենցաղային խորհրդանիշերի միջավայրերում: Հետևապես գիտակցական, այն է` գաղափարախոսական մակարդակում շատ տարբերություններ կան, որքան էլ չուզենանք դա խոստովանել»:

        Գիտակցական ու գաղափարախոսական տարբերություններ կան նաև խիստ առաջադեմ ու ձևավորված «ազգային հասարակություններում», որոնք այդուհանդերձ որդեգրում են որևէ ընդհանուր կրոն, գաղափարախոսություն և կրում համապատասխան ավանդույթներ ու մշակույթ, անգամ մասամբ սփռված լինելով աշխարհով մեկ:

        «…Ուրեմն, հայոց ազգային գաղափարախոսություն, ինչպես նաև որևէ այլ ազգային գաղափարախոսություն գոյություն ունենալ չի կարող: Ստացվում է, որ նման կարգախոսներով հանդես եկողները հաճո երևալու համար պարզապես կեղծում են` քաղաքական նպատակներով խաղացնելով ազգի հուզական լարերը: Դա գուցեև արդարացվում է քաղաքական տեսանկյունից, բայց ոչ երբեք գիտականորեն: Իսկ եթե անդրադառնանք գաղափարախոսությանը, ապա կարող ենք գործ ունենալ միայն պետական
 գաղափարախոսության, պետական ռազմավարության հետ` հիմքում դնելով երկրի սահմանադրություն կամ այլ կանոնակարգված դրույթներ: Օրինակ սիոնիզմը, որի հիմքում դրված են ազգային կրոնի հիմնադրույթներ, օժտված է պետականության գաղափարով: Այսինքն` անգիտակցականի խորքերում թաքնված հոգեկան ուժերի ինքնավար տարրերը գիտակցվեցին և հրեաներին հրամցվեցին որպես քաղաքական ռազմավարություն, որ պայմանականորեն շատերը հակված են անվանելու ազգային գաղափարախոսություն: Ի դեպ, ամեն մի հրեա կարող է գիտակցորեն ընդունել կամ չընդունել սիոնիզմի գաղափարախոսությունը. և հակառակը` սիոնիզմին կարող են անդամակցել նաև այլ ազգերի ներկայացուցիչներ»(Ը.Մ.):

        Եվս մեկ կատարյալ անհեթեթություն: Նախկան պետական լինելը սիոնիզմը ազգային գաղափարախոսության փայլուն օրինակ էր, հիմնված ազգային կրոնի վրա: Արդ նաև պետական գաղափարախոսություն է, թեև կան նաև դրան չհարող զտարյուն հրեաներ, օրինակ` կոմունիստ: Այսինքն այն` ինչն ասվեց վերևում: Ինչ վերաբերում է այլազգիների սիոնիզմին անդամակցելուն, ապա նրանք դրանով հրեա չեն դառնում, ինչպես հրեա չեն դառնում նույնիսկ հրեաներից լավ եբրայերեն սովորելով: Հրեա, ֆրանսիացի թե չինացի չեն դառնում անգամ քաղաքացիությամբ` այլ միայն մի քանի սերունդ ուծացմամբ, այն էլ ոչ միշտ: Հրեաների կենսափորձը վկա...

        Եվ այստեղ ևս մեկ նկատառում. պետությունը «ազգ» կարգավիճակի ընդամեն մեկ` կեցական հատկանիշն է, ինչպես տնտեսությունը, մշակույթը ու անգամ լեզուն` ազգային աշխարհայացքի ու էթնոհոգեբանության նյութականացած դրսևորումը: Մինչդեռ, ըստ ընդունված սոցիոլոգիական սկզբունքների, «ազգ» կարգավիճակի կենսաբանական հատկանիշներից մեկը արենակցական կապն է, իսկ բարձրագույն հատկանիշը մնում է ազգային ինքնագիտակցությունը, զի պետությունը, հասարակարգը թե տնտեսությունը կարող են պարտադրվել ու ղեկավարվել դրսից:

        Տվյալ դեպքում հեղինակը պարզապես նույնացնում է «ազգային» ու «պետական հասկացությունները», ինչպես «ազգային բանկ», «ազգային բանակ», «ազգային ակադեմիա» ու նման շատ այլ պարագաներում, թեև Արևմուտքում տարբերվում են Banque Nationale (Ազգային Բանկ ) և Banque Populaire (Ժողովրդական Բանկ) կամ Ազգային Ճակատ և Ժողովրդական Ճակատ սոցիալական կառույցներն ու քաղաքական հաստատությունները:

        Եվ այս ծանր վրիպումը թույլ է տալիս ոչ միայն երբեմնի մասնագիտացած բարձր ու խիստ պատասխանատու պաշտոնյան` այլև ավելի ուշ «Ազգային պետություն» կուսակցության փոխնախագահը: Եվ եթե այս դեպքում ևս «ազգայինը» փոխարինենք «պետականով» կամ ընդհակառակը, ապա կստանանք «պետական պետականություն» կամ «ազգային ազգություն» ծայրահեղ անհեթեթությունները: Մնում է հարց տալ, այդ «Ազգային պետություն» կուսակցությունը և ապագա ազգային պետությունը ինչով են օժտվելու, ազգայի՞ն թե՞ պետական գաղափարախոսությամբ, կամ գուցե «գիտական մարքսիզմո՞վ»...

        «…Սպասում ենք Մհերին (Լ.Մ. )`
 չգիտակցելով, որ մե'ր մեջ է ննջում Մհերը»:

        ԷՈԻԹՅԱՆ դրույթներից ու գործածական այլաբանություններից մեկը: Բայց նաև հեղինակի ինքնահակասումը: Զի, Մհերը հայոց աշխարհայացքային, էթնոհոգեբանական ու մշակութային խորհրդանիշներից մեկն է, թեև փոխառյալ զուգահեռներ ունեն նաև այլք: Ուստի «մեր մեջ ննջող Մհերը» ինքնին ազգային գաղափարախոսության տարր է:


    
ՈՒՂԻ

        «…Ժամանակն է, որ ամփոփելով ազգային ինքնության գոյապահպանական մտքի դարավոր փորձը, մեր նորակերտ մտավոր ընտրանին բացահայտի ու գիտակցի անգիտակցականի մղումները և վերակենդանացնի Հոգևոր Հայաստանը` մաշտոցյան բանական շնչով ապահովելով ընթացքի անընդհատականությունը: Իսկ ուղին տրված է վաղուց. մնում է քայլենք Փոքր Մհերին ընդառաջ»:

        Ամբողոջվին ԷՈՒԹՅԱՆ տեսակետն ու նպատակը, ինչպես աշխատության ողջ թեման, բայց նաև հեղինակի կատարյալ ինքնահերքումը: Զի եթե վերոնշյալը ընդամենը գաղափարախոսական տարր է, ապա այս ավարտական պարբերությունը ամբողջովին ազգային գաղափարախոսության հիմնադրույթ, թեև չի ասում թե ինչպե՞ս: Մինչդեռ, «Էությունը» ոչ միայն ասել` այլև «Շտիրլիցի սկզբունքով» մասամբ իրագործել է հենց ի դեմս հեղինակի, որը նախ «Էություն» միաբանության ու գաղափարների քամահրողն էր, ապա համակիրն ու մերձակիցը, և ի վերջո ակամա գաղափարակիրը, թեև մարքսիստ-մատերիալիստական երանգավորմամբ, ինքնահակասումներով և անհայտ նկրտումներով...: Զի, վերջին պարագայում թերհասկացությունը թեկուզ մասամբ «դարձի եկած» նման փորձված մի մասնագետի համար անբացատրելի է:


       Այսքանը` ըստ երկրաչափության մեջ թեորեմների ճշմարտացիությունը հավաստող ընդունված սկզբունքի. «այն` ինչ անհրաժեշտ էր ապացուցել»: Այսինքն` Էության գաղափարների զորությունն ու հաղթարշավը, նաև երդվյալ մարքսիստ, խիստ պատրաստված ու երբեմնի «գաղափարական բարձրաստիճան չեկիստի» պարագայում...

       Բոլոր դեպքերում ողջույն հեղինակին ու «դարձի» գալիք «միհրականներին»:

  Ալեքսանդր Արորդի ՎԱՐՊԵՏՅԱՆ Մարսել, 14.01.2009 թ.  

                11.02.2008թ.

                       ՀԵՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

       Ըստ լրատվամիջոցների, 2009 թ. հունվարի 6-ին, Երևանում կայացել է Հայ Արիական Միաբանության հիմնադրման 15-րդ տարելիցը: Սակայն չի գտնվել գեթ մեկ «արիացի»` հիշատակելու համար թե այդ ինչպե՞ս հայ իրականությունում «հանկարծ» ծլարձակեց արիականությունը: Այս առումով նույնիսկ զավեշտալի է ոմն կենսաբանի հրապարակային կարծիքը, ըստ որի իբր «արիացի» այսինչ-այսինչի «…գաղափարախոսության գիգանտներից է հայտնի ազգաբան Ալեքսանդր Վարպետյանը»` «հավը ձվի՞ց թե՞ ձուն հավից» շփոթությամբ… Կամ գուցե Կաթնաղբյուրի՞ց թե՞ երկնային «սուրբ հղիությամբ»: Այդ դեպքում ինչո՞ւ ոգե-գաղափարական այսքան բարգավաճանք չի կատարվում այլուր: Անշո’ւշտ, հայոց անգամ սմքած անդաստանը այդքանով բերրի է, հատուկենտ Կաթնաղբյուրներն էլ` ընդերային, ափսո~ս «պղտոր ջոջ գետն» հատող «զուլալ ջրերն» ու «ազնանց ջինսը»` նույնքան սակավ:

       Այսուհանդերձ, մենք պարբերաբար կանդրադառնանք հայ գաղափարական անդաստանում ընթացող խմորումներին և Էության սերմերի ծլարձակումներին, խաչասերումներին ու հասունացմանը:
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ