Սկզբնաէջ      
 
Հ Յ ՈՒ Ր Ա Ս Ե Ն Յ Ա Կ
 
       28/07.2008թ.
ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ նոր բաժնով ԷՈՒԹՅՈՒՆ կայքը պատրաստվում է պարբերաբար ներկայացնել
հայտնի, դեռևս ոչ, խոստումնալից թե սկսնակ արվեստագետներին,
մտավորականներին կամ պարզապես հետաքրքիր անձանց,
համաշխարհայնացման պայմաններում յԱզատ և էական հայի ինքնաձևավորման ակնկալիքով:
 
  
28/07.2008թ.
Սամվել Սևադա
Անձնական web կայք`  http://www.samvelsevada.com/
Մեր առաջին հյուրը գեղանկարիչ, պոետ և գեղարվեստական լուսանկարի մեծ վարպետ Սամվել Սևադան է, գրչանունը` Տրուբադուր: Միշտ չէ, որ արվեստագետի արժանիքը համապատասխանում է նրա համբավին, շատ հաճախ` ընդհակառակը: Միշտ չէ, որ արվեստագետի ներաշխարհը համապատասխանում է արտաքին տպավորությանը` այդ հաճախ նրա հակադրությունն է: Եվ միշտ չէ, որ արվեստագետը կարողանում կամ ուզում է բացել իր ողջ ներաշխարհը, խորաթափանցներին թողնելով միայն կռահել այն: Եվ այդ է Սամվել Սևադայի պարագան ...  
03/02.2011թ.          
                               Ara Baliozian
 Ara Baliozian is an Armenian author, translator, and critic, born in Athens, Greece on December 10, 1936. He received his education at the Mekhitarist College of Moorat-Raphael in Venice, Italy, where he also studied economics and political science at the University of Ca Foscari. He now lives in Ontario, Canada, where he devotes his full time to writing. He has been published in both Armenian and English. He is also the winner of many prizes and government grants for his literary work, which includes fiction, drama, literary criticism, and translations from Armenian, French and Italian. He now mostly posts his works on different Armenian internet discussion boards.