ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Главная страница      
 
25/02.1991, интервью с Александром Варпетяном
Հարցազրույց Ալեքսանդր Վարպետյանի հետ
«Ազգն առանց նպատակի - ճանապարհ առանց ուղղության»
газета
«Ðåïóáëèêà Àðìåíèÿ»