ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Главная страница      
 
17/12.1990, интервью с Александром Варпетяном
Հարցազրույց Ալեքսանդր Վարպետյանի հետ
газета
«ÝÏÎÕÀ»