Սկզբնաէջ      
  
 

ՏԵՍԱԴԱՐԱՆ


ԷՈՒԹՅՈՒՆ

ՈԳԵ - ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

( հաղորդաշար 8 մասից,

ներկայացվում է փոքրիկ կրճատումներով )
   1. «ԷՈՒԹՅՈՒՆ» միաբանությունը, նրա ծրագիրը,
                                           գործունեությունը

   2. Հայոց պատմական և արդի իրավիճակը

   3. Հայոց արիական ծագումը

   4. Ի՞նչ է արիականությունը

   5. «ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ» - հայոց 12,000-ամյա
                          ծագումնաբանությունը

   6. Ազգ և ժողովուրդ

   7. Ազգային գաղափարախոսություն

   8. Հայկական հրաշք