Սկզբնաէջ      
       Տեսադարան


                                    YouTube Էություն
                          `

                                            
 
                                                           
ԿԳԲ-ԱԱԾ  ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ
Լոս Անջելես 2004թ.

   
Ստորև ներկայացվող տեսանյութը, Հայաստանից մեր վտարման և «պանծալի» իբր «ազգային անվտանգության» տարիներով մեր հետապնդումների ընդամենը մեկ դրվագն է, «Մենք և հոկտեմբերի 27-ը» քննախուզական թղթապանակի ընդամենը մեկ հրապարակային փաստագրությունը: Այդժամ, այն դեռևս ավելին չէր ասում: Ավելին  բացահայտվեց ավելի ուշ, երևակելով խորքային խրթին շերտեր ու խճճուն ենթաշերտեր, որոնք կլուսաբանվեն ժամանակի ընթացքում:
Առայժմ, բավական է արձանագրել եղելության միջանկյալ այս միջադեպը: